Soru Bankasi

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME • AÇIKÖĞRETİM NEDİR?

  Açıköğretim, geleneksel örgün eğitim anlayışından farklı olarak okula gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran, derslere katılımı interaktif ortamda sağlayan, kişilerin derslerini kendilerine en uygun saatte belirleyebildikleri ve dersleri tekrar izleme imkanı tanıyan eğitim sistemidir.

  Açıköğretim sisteminin merkezinde öğrenci yer almaktadır ve eğitimde herkese fırsat eşitliğinin sağlanması koşulunu ön plana çıkarmaktadır, öyle ki pek çok konuda sağladığı avantajlar, kolaylıklar bu yüzdendir. Fiziksel engeli olupta örgün eğitime katılma konusunda yaşanan sıkıntıları, iş/çalışma dolayısıyla derslere katılım konusunda yaşanan güçlükleri giderme ihtiyacı da öğrenci merkezli bir sistem olmasından ileri gelmektedir. Ayrıca örgün eğitimde kişilerin dersi anlayabilme konusunda çekince duydukları konular da açıköğretim sistemiyle çözüme kavuşmuştur. Derslerin tekrarlarının mümkün olması bu konuda bir avantajdır. Bunlara ek olarak maddi sıkıntılar ya sosyal imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam konusunda sıkıntı yaşayabilecek pek çok kişiye en büyük avantajı sağlamaktadır. Belki de her şeyden önemlisi zamandan tasarruf sağlamaktadır.

  AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

  6 Kasım 1981 de yürürlüğe giren 2547 sayılı kanun gereğince Türk Üniversitelerine sürekli ve açıköğretim yapmak hakkı tanınmıştır. Bu hak 1982 yılında çıkarılan 41 sayılı KHK ile Anadolu Üniversitesine tanınmıştır. Aynı yılda Anadolu Üniversitesi bünyesinde 3 tane uzaktan eğitimle ilgili fakülte kurulmuştur. Bunlar; İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Açıköğretim Fakültesidir (AÖF). Üçü de uzaktan eğitim sistemine göre üniversite okumak isteyenleri eğitmek amacıyla faaliyete geçmiştir. Böylece Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 1982-1983 öğretim yılında Açıköğretim Sistemi ile eğitim veren ilk fakülte olarak hizmete başlamıştır.

  Açık Yükseköğretim Yönetmeliğinin 2. Maddesine göre,
  “ Açık yükseköğretim,
  A - Anadolu Üniversitesinde merkezi açık yükseköğretim,
  B - Diğer üniversitelerde açık yükseköğretim, olmak üzere iki farklı ortamda sürdürülür.” denilmiştir.

  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi eğitim yaptığı toplam 8 lisans, 36 önlisans programıyla, ulusal sınırları aşarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına eğitim hizmeti vermektedir.

  Açıköğretim Fakültesinde Eğitim Süreci Nasıl İşler?

  Öncelikle Açıköğretim Fakültesinde dersler, açıköğretim büroları tarafından verilen ana kitaplardan takip edilebilir. Bu kitaplar, ücretsiz olarak temin edilmektedir. Bununla birlikte televizyonda (TRT Okul), açıköğretim dersleriyle ilgili eğitim programları takip edilebilir. Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan https://ekampus.anadolu.edu.tr/ sitesinden derslere ve sınavlara ilişkin bilgilere ulaşmakta mümkündür. Aynı şekilde e-öğrenme portalında yer alan e-seminer, e-kitap ve e-öğrenme hizmetleri de öğrencinin kullanımına sunulmaktadır.

  Sağlanan imkanlardan bir diğeri ise yüz yüze öğretim hizmetinin tanınmış olmasıdır. Öğrencinin yanında bir öğreticiye ihtiyaç duyması veya üniversiteli olma ve aidiyet duygusu hissetmesi gibi bir takım sosyal ihtiyaçlar düşünülerek her ilde belirlenen üniversitelerde ilgili dersleri yüz yüze alabilme imkanı getirilmiştir.

  AÖF de öğretim dönemi güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere ikiye ayrılır ve her ders için her dönemde “ara sınavı” ve “dönem sonu sınavı” olmak üzere 2 sınav yapılmaktadır. Sınavlar, Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda gerçekleştirilir. 2012 yılında kredili sisteme geçişle birlikte AÖF de bütünleme sınavı kaldırılmıştır ancak bunun yerine yaz okulu sistemi getirilmiştir.

  Açıköğretim Fakültesi Mezunu Olmak ? / Diğer Üniversite Fakültelerinden Mezun Olmak?

  İlgili Açık Yükseköğretim Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre; “Bir yükseköğretim kurumunda açıköğretime uygulanacak öğretim programları örgün öğretimde uygulananların kapsam olarak aynıdır.” Denilmiştir ve 13. Maddesi “Açıköğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar.” diye devam etmiştir.

  Maddelerden anlaşılacağı üzere AÖF öğrencilerinin bütün hakları diğer fakülte öğrencileriyle aynıdır, diplomaları eş düzeydedir. Açıköğretim fakültesinde okuyan öğrencilerin tamamı diğer örgün fakültelerde okuyan öğrencilerin tüm haklarına sahiptirler.

  Açıköğretim Fakültesinde Nasıl Öğrenci Olabilirim?

  AÖF öğrencisi olabilmek için birden fazla kayıt türü mevcuttur. Şöyle ki;
  • En az lise mezunu olan adaylar için Yeni Kayıt,
  • Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş,
  • Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş,
  • Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için İkinci Üniversite öngörülmüştür.

  Yeni kayıt yaptıracakları ele alırsak eğer AÖF öğrencisi olabilmek için öncelikle üniversiteye giriş sınavı olan YGS’de puan türlerinden en az birinden 150 ve daha yukarı puan almış olmaları, yani barajı geçmeleri gerekiyor. Daha sonra ilgili puanı alanların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir programa yerleştirilmeleri halinde kayıt hakkı kazanırlar. 2014 yılında getirilen kontenjan sınırlaması ile artık herkes istediği bölüme yerleşememektedir o yüzden tercihler yapılırken daha dikkatli davranılmalıdır.

  Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olacaklar/olanlar ise bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilebilmektedir ve bu işlemleri de yine ÖSYS başvuru ve tercih işlemleri kapsamında yapılmaktadır.

  İkinci üniversiteyi de kısaca açıklayacak olursak eğer, herhangi bir üniversitenin lisans programından mezun olan veya okuyan öğrencilere sınavsız, şartsız ikinci bir üniversite okuma imkanı tanımasıdır.

  Dikey Geçiş ise, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından dileyenlerin, lisans öğrenimine devam edebilmeleri yönünde tanınmış bir haktır. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.

  Açıköğretim Fakültesi Olan Üniversiteler?

  Pek çoğu Açıköğretim Sistemi ile Uzaktan Eğitim Sistemini karıştırırlar. Bu yüzden her üniversitenin Açıköğretim Fakültesi olduğu düşünülür ancak durum öyle değildir. Açıköğretim Fakültesi bulunan üniversitelerimiz; Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Atatürk Üniversitesi (Erzurum) ve İstanbul Üniversitesi (İstanbul) dir. Buna karşın Türkiye’de Uzaktan Eğitim Merkezi bulunan yaklaşık 50 üniversite bulunuyor.

   Açıköğretim Fakültesi Önlisans (2 Yıllık) Programları toplamda 36 tanedir. Bunlar; Adalet, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Yeni), Çocuk Gelişimi, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Dış Ticaret, Emlak ve Emlak Yönetimi, Ev İdaresi, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Yönetimi, İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizm, Laborant ve Veteriner Sağlık, Lojistik, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Özel Güvenlik ve Koruma, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Spor Yönetimi, Tarım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Yerel Yönetimler, Yaşlı Bakımı, Web Tasarımı ve Kodlama (Yeni).

   Açıköğretim Fakültesi Lisans (4 Yıllık) Programları ise toplamda 8 tanedir. Bunlar; Felsefe, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri’dir.

   İktisat Fakültesi Lisans (4 Yıllık) Programları; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler

   İşletme Fakültesi Lisans (4 Yıllık) Programları; Havacılık Yönetimi, İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

  AÖF Başvuru ve Kayıtları

  Adaylar öncelikle internet üzerinden ön başvuru yapmaktadırlar https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/). Daha sonra ise kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

  TERCİHİNİ YAP EKİBİNİN YORUMU

  Açıköğretim Sistemi, öğrenciyi merkeze alan yaklaşımıyla kişilere pek çok kolaylık sağlamaktadır. Böyle bir imkan söz konusu iken bireylerin eğitim hayatlarına biraz daha fazlasını eklemek büyük bir avantaj olacaktır elbette. Büyüklerimiz öğrenmenin yaşı yoktur derler, o yüzden biz öğrenmek istedikçe ve imkan varken bize hiçbir şey engel olmamalı.. Lise mezunu arkadaşlarımız, neden üniversite mezunu olmasın ? ya da üniversite mezunu arkadaşlarımız merak ettiği, istediği başka bir bölüm de neden okumasın ?
  Zaman geçtikçe herşey gelişiyor ve ilerliyor, bugün kriter olan değerler de ilerleyen süreçte elbet değişime uğrayacaktır. O yüzden gelecek bir zaman da pişman olmamak için bugünden çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.. Ve buna eğitim konusundaki eksiklerimizi tamamlayarak başlamalıyız..

  “Eğitim, gelecek için geçiş iznimiz. Çünkü gelecek, ona bugünden hazırlananların olacaktır.” Malcolm X

  kalın yazı • Elinize emeğinize sağlık çok verimli bir çalışma olmuş hocam. • @Phoenix teşekkür ederim efendim :) merak edilen pek çok soruya bu başlık altında elimden geldiğince cevap vereceğimi de eklemek isterim 😊 • Güzide okulum anadolu üniversitesini zengin eden sistem.biz örgünler olarak az ekmegini yemedik bu sistemin. Hala adalet okuyup hukuk a gecişin hayalini kuranlar var mi yahu? Kaldi mi onlardan.. • @davetsiz54 sanırım her adalet okuyanın hayalidir hukuka geçiş yapmak , dediğiniz gibi zor olduğu için hayal görünüyor olabilir ama imkansız da değil :) Dgs de yüksek puan, okul ortalaması hatrı sayılır olmalı ve tercih edilecek okul ile ilgili bir kaç şey. bu konuyu talep olursa ayrı bir başlıkta değerlendirelim o zaman kıymetli düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı isterim ama:) • @sabırsız AÇIKÖĞRETİM HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME içinde söyledi:

  @davetsiz54 sanırım her adalet okuyanın hayalidir hukuka geçiş yapmak , dediğiniz gibi zor olduğu için hayal görünüyor olabilir ama imkansız da değil :) Dgs de yüksek puan, okul ortalaması hatrı sayılır olmalı ve tercih edilecek okul ile ilgili bir kaç şey. bu konuyu talep olursa ayrı bir başlıkta değerlendirelim o zaman kıymetli düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı isterim ama:)

  Ne demek her zaman ☺ • @davetsiz54 çalıştığım kurumun yarısına yakını :) şu an her yerde açıköğretim kitapları var :D • ya arakdaşlar kpss ile aynı tarihte finaller var ne yapacaz onu :D • @ncbb geçen sene de bu tarz bir sıkıntı olmuştu tarihini değiştiriyorlar merak etmeyin. • @sabırsız Evet çok zor ama imkansız değil :) Tabi pek çok üniversitede Hukuk Fakültesi'nin DGS ile gelenleri kütürt diye 1. sınıftan başlattığını öğrendiklerinde, bu kadar sene bununla uğraşacağıma, YGS-LYS'ye hazırlanıp direk hukuk kazansaydım diye ağlananlarını görmek üzücü.


 

Baskent Kariyer