Soru Bankasi

İşkur personel alımı 2018 • İşkur bünyesinde istihdam edilmek üzere iş ve meslek danışmanı ve büro personeli alımı yapılacak dendi. Konuya hakim olan var mıdır? • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, nitelikli iş gücü yetiştirmeyle ilgili çok büyük gayret içerisinde olduklarını kaydetti.

  "Bunun yanı sıra da işe yerleştirmeyle alakalı performanslarımızı artırmayla ilgili de çok güçlü çalışmalar içerisindeyiz. Bu bağlamda, iş yeri ziyaret sayılarımızı artırıyoruz. Buradan da müjdesini verelim, inşallah önümüzdeki dönemde personel yapımızı, sayımızı daha da artıracağız. Ama çok kısa süre içerisinde 1.000 iş ve meslek danışmanı alımı daha gerçekleştireceğiz. Buna ek olarak da Türkiye çapında 750 kadar kardeşimizi de yine İŞKUR ofislerimizde görevlendirmek üzere işe alacağız. Çok kısa süre içerisinde 1750 kişilik bir çalışan daha İŞKUR ailemize katılmış olacak. Özellikle iş ve meslek danışmanlarımızın kurum içi atamalarımızı yaptık, şimdi dışarıdan atamalarımızı yapacağız. Çok da bekleyen var. İnşallah yeni arkadaşlarımızla birlikte daha fazla sahada ve alanda olacağız."

  "Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada söylemiş. Daha detaylı bir bilgi yok sanırım. • Julide sarieroglu yakin zamanda dediyse en az 1 yılı var. • @agor bu bakanlıkta yapılan açıklamalar çok nabze şerbet olayına döndü. Sınav sonucunu 7 ayda açıklayan kurum, tamamen bürokrasi bataklığına saplanmış durumda. • @guyan-gelmiş yakın zaman bu kadar göreceli bir kavram mıydı? • @aliveli hesaplamayi dünyadaki yaşam süresi ile yapmıyor ahireti de ekliyor galiba☺ • @antimülakat para yok üstad para yok, millet aç aç :) • Seçimden önce gelir ilan, insanlar görmediği iş ilanına inanmaz, yetkililerde biliyor bu durumu. • Ben de haziran çıkmadan ilanın geleceğini düşünüyorum • İş ve meslek danışmanlığı kadrosuna herkes başvurabiliyor şeklinde hatırlıyorum. Maaş şartları hakkında fikri olan var mı? • @hgrotius hocam 2013teki ilan şöyle;

  TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANI

  Türkiye İş Kur;umu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 6/6/1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" in değişik 14 üncü maddeleri ve ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ek listedeki kontenjana göre 900 sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı alımı yapılacaktır.

  Genel ve özel Şartlar

  Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak atanabilmek için;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

  • Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak istihdam edilecek pozisyon için fakülte veya yüksekokulların en az lisans programlarından mezun olmak, (son başvuru tarihi itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmesi yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

  • KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan sınava girmiş ve en az 70 puan almış olmak,

  İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak, şarttır.

  Halen 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde Kurumumuzda sözleşmeli iş ve Meslek Danışmanı olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

  Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli İşve Meslek Danışmanı olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe istihdam edilmeleri mümkün olmadığından Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarına başvurmayacaklardır.

  Başvuru

  Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar 24/1/2013-8/2/2013 tarihleri arasında başvurularını internet yoluyla (www.iskur.gov.tr) Kurumumuza yapacaklardır. 8/2/2013 Cuma günü saat 23:59 itibariyle başvurular sona erecektir.

  İşlem adımları: .

  Başvuru formunun doldurulabilmesi için Kurum iş arama sistemine iş arayan kaydı yapılması gerekmektedir.

  www.iskur.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve iş arayan kaydında kullanılan şifre ile sisteme giriş yapılır.

  Ana sayfadaki "İş ve Meslek Danışmanlığı Tercih Formu" linki tıklanır.

  Açılan pencereden tercihler yapılarak başvuru tamamlanır.

  Internet üzerinden tercihinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır.

  Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

  İş ve Meslek Danışmanları en fazla 10 (on) il tercihi yapabileceklerdir.

  Kurum tarafından, Lisans mezunları için 7-8 Temmuz 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınarak, yapılan tercihlere göre başvurular arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yerleştirmeleri yapılacaktır.

  İşe Yerleştirme

  İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi Kurum tarafından yapılacaktır.

  Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapan ve şartları uyanlar ilan edilen pozisyon sayısına göre tercihleri dikkate alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirileceklerdir. Puan eşitliği halinde sırasıyla doktora yapmış olanlara, yüksek lisans mezunu olanlara, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olanlara, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

  Tercihlere göre yapılan yerleştirme sonucunda yaptıkları tercihlerine yerleşemeyen adayların yerleştirme işlemleri, en yüksek puanlı yerleşemeyen adaydan başlamak üzere boş kalan pozisyonlara komisyon tarafından resen yapılacaktır.

  Kurum tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlığı pozisyonlarına atanacaklardır.

  Yerleştirme listesi Kurum www.iskur.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Atanmaya hak kazanan adaylar, yerleştirme listesinin "www.iskur.gov.tr" internet adresinde ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde gerekli belgeleri tamamlayarak atanmaya hak kazandıkları Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri ve sözleşmelerini imzalayarak göreve başlamaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

  Atanma Esnasında istenilecek Belgeler

  KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,
  İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi aslı veya Kurumca onaylı sureti,
  Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,
  Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı,
  Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
  Sağlık yönünden görevini devamlı yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,
  4 adet vesikalık fotoğraf.
  Diğer Hususlar

  KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.

  Ataması yapılan Sözleşmeli Personelin, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Buna Dair Ek ve Değişikliklerinde" yer alan hükümler dışında, başka birime ataması yapılmayacaktır.

  İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

  Kamuoyuna duyurulur.

  Adres ve İletişim Bilgileri: İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı :

  Tel: 0 (312) 419 01 25 - 0 (312) 425 06 86 Dahili 257

  Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlükleri IŞKUR İletişim Tel: 444 75 87

  ÇSGB İletişim Merkezi Alo 170

  Internet Adresi: www.iskur.gov.tr

  EK: 1- Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Kontenjan Tablosu (1 sayfa)

  TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANIKONTENJAN TABLOSU

  Sıra No Birimi İş ve Meslek Danışmanı Sayısı Sıra No Birimi İş ve Meslek Danışmanı Sayısı
  1 Adana 34 37 Kocaeli 28
  2 Adıyaman 10 38 Konya 24
  3 Afyonkarahisar 10 39 Kütahya 8
  4 Ağrı 4 40 Malatya 8
  5 Amasya 2 41 Manisa 20
  6 Ankara 60 42 Kahramanmaraş 12
  7 Antalya 21 43 Mardin 8
  8 Aydın 20 44 Muğla 13
  9 Balıkesir 13 45 Muş 4
  10 Bilecik 3 46 Nevşehir 4
  11 Bingöl 3 47 Niğde 2
  12 Bitlis 3 48 Ordu 4
  13 Bolu 4 49 Rize 2
  14 Burdur 2 50 Sakarya 8
  15 Bursa 38 51 Samsun 11
  16 Çanakkale 8 52 Siirt 1
  17 Çankırı 3 53 Sivas 10
  18 Çorum 9 54 Tekirdağ 10
  19 Denizli 21 55 Tokat 8
  20 Diyarbakır 22 56 Trabzon 8
  21 Edirne 5 57 Şanlıurfa 14
  22 Elazığ 8 58 Uşak 7
  23 Erzurum 12 59 Van 11
  24 Eskişehir 14 60 Yozgat 2
  25 Gaziantep 23 61 Zonguldak 10
  26 Giresun 2 62 Aksaray 6
  27 Hakkari 1 63 Karaman 4
  28 Hatay 14 64 Kırıkkale 3
  29 İsparta 6 65 Batman 4
  30 Mersin 30 66 Şırnak 2
  31 İstanbul 125 67 Ardahan 1
  32 İzmir 57 68 Yalova 4
  33 Kastamonu 3 69 Karabük 5
  34 Kayseri 21 70 Osmaniye 5
  35 Kırklareli 8 71 Düzce 8
  36 Kırşehir 2
  Kurumumuz Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlarına İlişkin Duyuru

  21 Ocak 2013 Pazartesi

  6385 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

  DUYURU

  Kurumumuz tarafından 817 Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı alımı amacıyla 11/6/2012 tarihinde ilana çıkılmış ve bu kapsamda 813 kişinin yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir.

  Ancak açılan çeşitli davalarda, Danıştay tarafından bu ilan ve ilana istinaden yapılan yerleştirmeler için yürütmeyi durdurma kararları verilmiştir.

  Danıştay kararlarının Kurumca uygulanması sürecinde; 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19/1/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Söz konusu Kanunun 1 inci maddesi ile;

  1- 27/6/2012 tarihi itibarıyla İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan ve maddede sayılan diğer koşulları taşıyanların, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacakları,

  2- 11/6/2012 tarihli iş ve meslek danışmanı alım ilanına istinaden yapılan yerleştirme sonucuna göre istihdam edilen iş ve meslek danışmanlarından;

  a. Bu pozisyonlarda 1/11/2012 tarihi itibarıyla çalışmakta iken 2013 yılı için sözleşmeleri yenilenememiş olanların bu kanunun yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde,

  b. Bu pozisyonlarda çalışmakta iken askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanların ise yeniden istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatında öngörülen süre içinde,

  başvurmaları hâlinde aynı pozisyonlarında istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatına göre sözleşme yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

  Bu itibarla; 6385 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin;

  A) ikinci fıkrası kapsamına giren İş ve Meslek Danışmanlarının 11/6/2012 tarihli ilan neticesinde atandıkları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmekte olup müracaat edenlerden;

  a- 1/11/2012 tarihi itibarıyla çalışmakta iken 2013 yılı için sözleşmeleri yenilenememiş olanlarla 7/2/2013 tarihi saat 17:30?a kadar, bunlardan iş göremezlik nedeniyle görevine başlayamayacak olanlarla ise 7/2/2013 tarihi saat 17:30?a kadar iş göremezlik raporunu Kuruma ibraz etmeleri halinde rapor bitim tarihini takip eden ilk işgününde,

  b- Bu pozisyonlarda çalışmakta iken askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlarla ise yeniden istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatında öngörülen süre (doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl, terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün) içinde,

  Kanun gereği aynı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatına göre hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

  B) Birinci fıkrası kapsamına girenler ise Kanun gereği aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Kurumda boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacaklardır.

  6385 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ATANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

  A) Genel ve Özel Şartlar:

  6385 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak atanabilmek için;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  2. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

  3. Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak istihdam edilecek pozisyon için, 27/6/2012 tarihi itibariyle fakülte veya yüksek okulların en az lisans programlarından mezun olmak,

  4. 27/6/2012 tarihi itibariyle İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

  5. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan sınava girmiş ve en az 70 puan almış olmak,

  şarttır.

  Halen 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışan personelin başvuruları ilgili mevzuat gereği kabul edilmeyecektir.

  Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe istihdam edilmeleri mümkün olmadığından, başvuruları kabul edilmeyecektir.

  B) Başvuru Esnasında Teslim Edilecek Belgeler:

  Adaylar aşağıda belirtilen belge ve beyanlarını da içeren dilekçeleri ile 7/2/2013 tarihi, saat 17:30?a kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine şahsen müracaat edeceklerdir.

  1. 2010 yılına ilişkin KPSSP3 sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı.

  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti.

  3. İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti.

  4. Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi.

  5. Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili yazılı beyanı.

  6. Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.

  7. Sağlık yönünden görevini devamlı yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyanı.

  8. 4 adet vesikalık fotoğraf.

  C) İşe Yerleştirme:

  1- Kuruma yazılı olarak müracaat edenlerden Kanunda belirtilen şartları taşıyanların listesi, boş İş ve Meslek Danışmanı pozisyon sayılarının illere göre dağılımı, tercihlerin hangi tarihler arasında, ne şekilde yapılacağı ve sonuçların açıklanmasına ilişkin hususlar, başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 (onbeş) işgünü içerisinde Kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayınlanacaktır.

  2- Adaylar, en fazla 10 (on) il tercihi yapabileceklerdir. Tercihler sonucu en yüksek puandan başlamak üzere Kurum tarafından yerleştirmeler yapılacak olup, puan eşitliği halinde sırasıyla doktora yapmış olanlara, yüksek lisans mezunu olanlara, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olanlara, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

  3- Kuruma yazılı olarak başvurduğu halde tercih yapmayan adaylar ile yaptıkları tercihlerine yerleşemeyen adayların boş kalan pozisyonlara yerleştirme işlemleri en yüksek puan alan adaydan başlayarak komisyon tarafından resen yapılacaktır.

  4- Yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacaklardır.

  5- Yerleştirme listesinin Kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) ilanından itibaren adaylar 15 (onbeş) gün içerisinde yerleştirildikleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvuracaklar ve sözleşmelerini imzalayarak göreve başlayacaklardır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

  6- Başvuru süresi içinde askerde bulunanlar ile iş göremezlik nedeniyle görevine başlayamayacak olanların başvurularını ve istenilen belgelerini 7/2/2013 saat 17:30?a kadar Kuruma ulaştırmaları halinde yukarıda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirmeleri yapılacaktır. Bunlardan askerde olanlar terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde, raporlu olanlar ise rapor bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sözleşmelerini imzalayarak görevlerine başlatılabileceklerdir.

  7- Başvuru süresi içinde duyuruda belirtilen belge ve beyanlarını da içeren dilekçeleri ile birlikte yazılı olarak kuruma başvuru yapmayanlar haklarını kaybetmiş olacaklardır. Ayrıca kendilerine herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

  Ç) Diğer Hususlar:

  1- Ataması yapılan Sözleşmeli Personelin ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Buna Dair Ek ve Değişikliklerinde? yer alan hükümler dışında başka birime ataması yapılmayacaktır.

  2- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun (4/a) maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

  3- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

  Kamuoyuna duyurulur.

  Adres ve İletişim Bilgileri:

  1- İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

  Tel: 0 (312) 419 01 25 - 0 (312) 425 06 86 Dahili 257

  2- Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri

  3- İŞKUR İletişim Tel: 444 75 87

  4- ÇSGB İletişim Merkezi Alo 170

  5- İnternet Adresi: www.iskur.gov.tr • Imd olmak için sertifika şarttı ancak uzun süredir bu sertifikalı alım olmadı ve alanlarin kpss puani olduğunu varsa bile yuksek yüksek oldugunu sanmıyorum bu sebeple kurum imd alımında sertifika şartını kaldırabilir keşke A grubu ile alsa. • Sanırım ilan geldi ama mobilim emin değilm.

 • @buhara hayırlı olsun, başvurmayı düşünen var mı? • 2016 kpss p3 bi sal bizi artık yeter yav. • @aliveli Büro direk kpss, imd 3 katı mülakat sanırım. Ben son güne kadar beklerim, beklediğimiz yerlerden bişi çıkmazsa başvururum • @buhara meslek danışmanı nasıl olunuyor • @sasvesas ilanda yazıyor hocam • meslek danışmanı hakkında bir yazı hazırlanmış.


 

Baskent Kariyer