Başkent Kariyer

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcılığı • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 50 (elli) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır.

  Kadrolar: http://i.hizliresim.com/X9XLqk.jpg

  A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  2. Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
  3. ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından yukarıdaki tabloda bölümü karşısında yer alan puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
  4. 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1981 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

  B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

  1. Başvurular, 06.01.2017 günü saat 23.59’a kadar Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.
  2. Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  3. Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

  C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

  1. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
  2. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri, tarihi ve saati; sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.
  3. Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibarıyla ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
  4. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
  5. Sınav konuları;
   Mühendislik
   a) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,
   b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri,
   Mimarlık, Ekonometri, Şehir ve Bölge Planlama, Yönetim Bilişim Sistemleri
   a) Asıl alan; mezun olunan bölüm konuları,
   b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri,
   İstatistik
   a) Asıl alan; mezun olunan bölüm konuları,
   b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri,
   İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
   a) Asıl alan; mezun olunan bölüm konuları,
   b) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Türkiye Ekonomisi, Kalkınma-Büyüme, Kamu Maliyesi,
   Hukuk
   a) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,
   b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi.
  6. Sözlü sınavda adaylar, Sınav Komisyon üyeleri tarafından;
   a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
   b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
   c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
   ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
   d) Genel yetenek ve genel kültürü,
   e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
   yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar (on) puan üzerinden değerlendirilecektir.
   Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
  7. Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır.
  8. Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) ay için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.
   Kamuoyuna duyurulur.


 • Yds ye bosuna emek verdik heralde, yds istemeyince 90 kusurle bile siralamaya giremeyecgimin farkindayim 😞 • diplomayi ve fotoğrafı nasıl sisteme yüklüyoruz acaba @İNSAN • @ısta Tarayıcıdan o belgeleri tarayıp bilgisayara yükleyebilirsiniz. Ordan da başvuru sistemine ekleyebilirsiniz • Basvuru icin 1 gün mu vermisler sadece ? İnsallah unutmam :( • Merkez Uzmanlıkların en azından 60 YDS istemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama mülakata hayır.

  @issizavukat Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcılığı içinde söyledi:

  Yds ye bosuna emek verdik heralde, yds istemeyince 90 kusurle bile siralamaya giremeyecgimin farkindayim 😞 • @ozo88 bir gun degil hocam 24.12.2016-06.01.2017 arasinda, su an bile acik sistem • Istatistik ten puan kaca kadar düşer sizce ?? • @ısta 95ten aşağı düşmez hocam • @cexay hadi ya bi umut başvuru yapiyim ni dedim 12 kişi mi cagrilacak • @ısta 12 kişi çağrılcak hocam evet. Çsgb listesinden de aşağı yukarı tahminde bulunabilirsiniz. Çoğu liste ordakiyle aynı olcak zaten bundan sonra:)
  Yakın bi puanınız varsa deneyin şansınızı. Elektronik ortamda nasılsa • @cexay saolsun lar 3 kişi yani Allahtan 😂 • Bu alımla ilgili olarak ekonometri bölümüyle alakalı bir deneyimi veya yorumu olan var mı? Bu alandan çok fazla alım olmadığı için pek örnek de bulamadım. • Ilanda siyaset bilimi ve kamu yonetimi demis ama kamu yönetimi bölümü mezunları basvuramiyor mu acaba? • @issizavukat cok tesekkur ederim hocam.ben cok yanlis anlamisim olayi :) • kamu yönetiminden 4 kişi çağrılacak.kaçla kapatır?tahmini olan var mı? bi de böyle bir kurumda kamucular ve diğer iibf liler tam olarak ne iş yapacak? bu konuda bilgisi olan var mı? • Benim fotom minnacik gorunuyor taratilinca.sizin de oyle mi arkadaslar ? Kutunun tamamini doldurdu mu sizin foto? Normal vesikaligi cekip atsam bilgisayara olmuyor mu? Taratilinca karinca kadar kaldim • @ozo88 Hocam fotoğrafınızı tarattıktan sonra yeniden boyutlandır deyip %200 şeklinde işaretleyin. İstenen boyuta geliyo o zaman • @cexay hocam o sekilde basvuruyu onayladim cevap gelmeyince.bir sey olur mu sizce ? • @ozo88 Sorun olcağını sanmıyorum hocam. Sıkıntılı bi boyut olduğunda kabul etmezdi diye tahmin ediyorum


 

TercihiniYap.net ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.