Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

  GÜNCEL BAŞLIKLAR


2019 Stajyer Hazine Kontrolörlüğü İlanı • İlan için;

  https://www.tercihiniyap.net/ilan/hazine-ve-maliye-bakanligi-stajyer-hazine-kontrolorlugu-alim-ilani-h9360.html

  Hayırlı olsun 15 kişi P48 80 yds c

  MESLEK TANITIMI;

  https://www.tercihiniyap.net/meslek/hazine-kontroloru-nasil-olunur-ne-is-yapar-maasi-ne-kadar-h9361.html

  Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından:
  STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI
  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nda istihdam
  edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece “Stajyer Hazine Kontrolörü”
  kadrosuna en fazla 15 Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.
  SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
  Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına başvuracak adayların;
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları
  taşıması,
  b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi
  ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
  edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,
  c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 ve 2019 yıllarında
  yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden
  80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı
  300 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul
  edilir),
  d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az biri için ÖSYM tarafından 2018
  veya 2019 yıllarında yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS veya e-YDS)
  en az yetmiş (70) puan almış olması,
  e) Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (1 Ocak 2019) 35
  (otuzbeş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1984 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş
  olmak),
  f) Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk
  koşullarına elverişli olması,
  g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olması,
  h) Süresi içinde başvurmuş olması,
  gerekmektedir.
  Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar, bir
  daha bu sınava katılamazlar.
  BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER
  Giriş Sınavı için başvurular, 27 Kasım 2019 tarihinden 12 Aralık 2019 günü mesai
  bitimine kadar (saat 18:00) https://hkkbasvuru.hmb.gov.tr adresi veya Bakanlık internet
  sayfasında belirtilen link üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu fotoğrafın yüklenmesi ve
  Başvuru Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak
  başvurular kabul edilmeyecektir.
  SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ
  Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav,
  28-29 Aralık 2019 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları olmak üzere dört ayrı oturumda
  Ankara’da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde (25 Mart
  Mah. İstiklal Caddesi No: 7, 06200 Yenimahalle/ANKARA) gerçekleştirilecektir.
  Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Bakanlığın internet sayfasında
  ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
  Yazılı Sınav konuları alan bilgileri itibarıyla aşağıda belirtilmektedir.
  Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Kanununun
  soruşturma, arama ve el koyma usullerine ilişkin hükümleri, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku ve
  Eşya Hukuku kısımları), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli
  Evrak Hukuku kısımları)
  Ekonomi: Ekonomi Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadi Analiz), Para Teorisi
  ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar
  Maliye; Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi), Maliye
  Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
  İşletme: İşletme Ekonomisi, İşletme Finansmanı
  Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi
  Sınavda adayların hukuki, iktisadi ve mali sorunları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve
  çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir.
  Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veya birleştirilen
  alanlardan 50 puandan az not alınmaması kaydıyla, ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması
  gerekmektedir.
  Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Bakanlık internet sayfasında
  (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca sınava katılmaya hak kazanan adaylara
  başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır.
  Adaylar yazılı sınava, Bakanlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısı olarak
  alacakları aday belgesini ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport)
  göstermek suretiyle katılabileceklerdir.
  Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava
  çağrılacaktır.
  Sözlü Sınav: Giriş sınavı konuları yanında ayrıca adayların zeka, tutum ve davranış, ifade
  ve temsil kabiliyeti gibi kişisel nitelikleri puanlamada dikkate alınır. Sözlü sınav notu 100
  üzerinden verilir. En az 70 puan alanlar başarılı sayılır (Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin
  100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır).
  Sözlü sınavında başarılı olanlardan, KPSS sınavı, yazılı sınavı ve sözlü sınavı notlarının
  ortalamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralama yapılır. Ortalamaların eşitliği
  halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır.
  SINAV SONUCU İLANI VE ATAMA
  Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş
  Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
  Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan
  alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil, söz konusu kadronun
  en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir. Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan
  az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Stajyer Hazine Kontrolörü
  alma hakkına sahiptir.
  Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre
  içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav
  sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı
  sırasına göre atama yapılabilir.
  BİLGİ TEMİNİ
  Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve
  telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir.
  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
  Adres: İnönü Bulvarı No: 36 Emek Yerleşkesi Kat: 8 06510 Emek / ANKARA
  İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr
  e- posta: [email protected]
  Telefon: (312) 204 73 41 - 204 73 43 • Hazine ve Maliye ilana mi cikmis 😮 vay vay vay • Yedeseee


 • Banned

  Hakimlik isteyenler gelmesin demişler • @rassal Eh Merkez Bankası isteyenlere de gelme diyorlardı bi dönem 😄 @genclerbirlikli


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  Hmb' de yaşam belirtisi var nabız atıyor ..
  Hep hazinede calismak istedim ama ingilizce ah ıngilizce zalımsın ! • Milletvekili İsmail tatlıoğlu bütçe komisyonunda bakana soracak guy meselesini. Bu alımı da belirtip sorması için twitter dan mesaj atın derim. • Şu ilanın idari yrgıyla aynı gune konması iş midir ya.Allah askına iş midir ya • Birilerinin Kurumlara Aralık dışında on bir tane daha ay olduğunu söylemesi lazım. Her işi yıl sonuna yığma alışkanlığı alımlar için de geçerli malesef. • Yılbaşındsn sonra da inşallah alımlar görürüz çok şükür ilan çok ama çoğu aynı gün kader tecelli edecek de biraz ittire ittire sanırım.


 • Banned

  @ankara0648 Aralık yoğunluğu yılbaşından sonra ilan gelmeyeceğinin göstergesi bence • Bu ilanla birlikte BTK'nin taşrasina da basvurmicam.Hadi hayırlısı • 67.5 yedesem ile başvuramadıgım güzelim ilan:( • @genclerbirlikli son alımda mülakata kaç kişi kalmıştı. Çan yapıyorlar mı • Meslek tanıtımı yok mu 🙂 @paretowilfredo • @piko yazılı sınava 25 civarı katılım oldu mülakata 15 kişi kaldı. Çan yapılmıyor 🙂


 • Banned

  merhaba arkadaşlar 87.7 ile şansım var mı sizce ? ne kadara kadar düşer • @voice sınava girersin kesin çalışmalara başla 🙂 • @genclerbirlikli hocam 81 e gelir mi • Merhaba muhasebe monografi seklinde mi soruluyor ve isletme konularina nereden calisabiliriz? Isletmeden 50 barajini gecmemiz mi isteniyor?