Baskent Kariyer Ales
Baskent Kariyer KPSS B

2019 ÖSYM Uzman Yardımcısı Alım İlanı • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:
  ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI
  GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  İlan için;

  https://www.tercihiniyap.net/ilan/osym-uzman-yardimciligi-alim-ilani-2019-h9572.html

  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri
  sınıfından 8 inci dereceli kadroya atanmak üzere toplam 12 (On iki) Ölçme, Seçme ve
  Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır.
  Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 26/01/2020 Pazar
  günü Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile
  yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet
  sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınava giriş belgelerini
  ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.
  ALANI KADRO
  ADEDİ MEZUN OLUNAN ALAN/BÖLÜM KPSS PUAN TÜRLERİ
  Arapça 2
  Arapça Öğretmenliği
  Arap Dili ve Edebiyatı KPSS P3
  Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
  Biyoloji 3
  Biyokimya
  Biyoloji KPSS P1 veya KPSS P121
  Biyoloji Öğretmenliği
  Coğrafya 1 Coğrafya KPSS P3 veya KPSS P121 Coğrafya Öğretmenliği
  Fizik 1 Fizik KPSS P1 veya KPSS P121
  Hukuk 1 Hukuk KPSS P4
  İstatistik 1 İstatistik KPSS P12 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
  Maliye 1 Maliye KPSS P19
  Rusça 1 Rus Dili ve Edebiyatı KPSS P3 Mütercim-Tercümanlık (Rusça)
  Türkçe 1
  Türkçe Öğretmenliği
  Türk Dili ve Edebiyatı KPSS P1 veya KPSS P121
  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
  SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  1. 2018 veya 2019 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki
   tabloda yer alan puan türlerine göre Arapça ve Rusça alanlarında asgari 70 puana, diğer alanlar
   için ise tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 75 puana sahip olmak. Müracaat
   şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2018 veya 2019 yılı KPSS Lisans puanları esas
   alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan
   alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet
   edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır).
  2. Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen
   bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki
   yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
  3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
   taşımak.
  4. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
   doldurmamış olmak.
  5. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile
   vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.
   BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ
   2018 veya 2019 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden
   tabloda yer alan puan türlerine göre asgari puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev
   talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere
   02/01/2020 tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan “Sınav
   Başvuru Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.
   YAZILI SINAV:
   Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda
   verilen öğrenim alanları itibarıyla ilgili konulardan %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak
   yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet
   sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır.
   SÖZLÜ SINAV:
   Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan
   adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en
   fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
   Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce
   sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik ortamda (ais.osym.gov.tr) internet
   sayfasında duyurulacaktır.
   Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin aslını veya
   Başkanlığımızca onaylı suretlerini Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı
   Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire
   Başkanlığına teslim edeceklerdir.
   Sözlü sınav, adayların,
   a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
   b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
   c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
   d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
   e) Genel yetenek ve genel kültürü,
   f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
   yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
   Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı
   özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
   Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan
   almaları gerekmektedir.
   SINAV SONUCU
   Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre
   sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro
   sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
   Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır.
   Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu bildirilecektir.
   Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak
   Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara
   bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.
   Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan veya sahte belge vererek
   ya da belgelerde tahrifat, silinti veya kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında,
   Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu
   durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
   İlan olunur. 10859/1-1


 • 1 kişi 🙂 • İlanı gördüğümden beri 1(bir) kişilik alım için yapacağım yol masraflarını düşünüyorumdur.. • @Shane-larkin deme inanırım 😂😂 • 1 kisi mi 😂


 • Banned

  Utan lan ösym 😂 • o kutlu 1 kişiyi bekliyorum a dostlar çıksın çabuk ortaya 😄 • 1 kişi fazla olmuş. Yarısını bu yıl, öteki yarısını da gelecek yıl alsaydın öseyeme hazretleri...


 • Banned

  can alıcı soru. 89 a düşer mi :)))))))


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  @scofieldmustafa gitmeye değer mi 🙂 • @scofieldmustafa geçen yıl 60 yds şartı ile p19 da 90.5 ile ilk 12 kişi içine giremedim burdan bi değerlendirme yapabilirsiniz hocam • Ilgili konulardan kastı ne ola ki.
  Sadece maliye mi? Hukuk vs. olacak mı? • Kaça düser ingilizce istemiyor. • @ege o zman yüksek kapatır ama 1 kisi alinacagi icin düşük kapatmaz mı? • Aklıma yök uzman yardımcılığı ilanı geldi. Sözlü sınavla alım yapıp sonunda kimseyi mesleğe kabul etmemişlerdi • %30 klasik kısım yabancı dil olabilir mi ? • Gerçekten ilgili konular ne demek? Sınav konularına dair ilandaki tek bilgi bu. Bu hususta bir fikri olan var mı arkadaşlar?


 • Banned

  arkadaşlar kim kaç puanla başvurmayı düşünüyor ona göre bi durum değerlendirmesi yapalım ?
  91.33 ile başvurucam ben


 • Banned

  @ege hocalarım dalga gectim gelmez tabiki • Helal olsun ösym'me aslan parcasi aslan. ALLAH'ina kurban senin. ÖSYM genclerin yaninda daima. Emeginiz emanetimizdir. Mulakattan sonra o sansli 1 iibf'liye komisyon lokkumm guzelmiydi gundii demez umarim.
  i love ösym kiss you bitti benim ingilizce:)