Soru Bankasi

Her statüde personel yurt dışında geçici görevlendirilebilecek • OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli ve her statüdeki personelinin, TBMM kararlarına dayanılarak TSK personelinin gönderildiği ve görevlendirildiği ülkelerde geçici olarak görevlendirilebilmesine izin verdi.

  Geçici olarak yurt dışında görevlendirilebilecek personelin statüsü konusunda herhangi bir sınırlama getirilmezken, yurt dışına gönderilecek personele gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere görev süresince aylık net ödeme yapılacak.

  İşte O Madde:

  MADDE 83- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine (C) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “Ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca görevlendirilen personele, (30.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere görev süresince damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat ödenir. Bunlara ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenen yol gideri dışında harcırah ödenmez. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar, ödenecek tazminatın tutarı ile hangi hallerde kesileceği ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar Başbakan onayı ile tespit edilir.” • @Phoenix burada çok enteresan bir mesele gündeme alınmış .Ben yurt dışına hangi amaca hizmet etmek için gidiyorum ve ne statüde gidiyorum. Yurt dışında benim çalıştığım birimle ilgili personel eksiğimi var. Diyelim ben Maliyede çalışan Müdürüm beni yurt dışına gönderdiler diyelim orada ne yapmak üzere görevlendirileceğim. Mit gibi istihbarat mı toplayacağım madem böyle bir şey olacak bu durumda mit'e girerdim. Enteresan bir karar olmuşta bakalım nasıl bir uygulama ile karşılaşacağız. • Bu ileti silinmiş!

 

Baskent Kariyer