Baskent Kariyer Ales
Baskent Kariyer KPSS B

T.C. Merkez Bankası Araştırmacı Alım İlanı (22-23 Temmuz 2017 | 12 Kişi) • Genel Bilgiler
  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’de para ve kur politikalarını düzenleyen ve banknot
  ihracı imtiyazına münhasıran sahip bir anonim şirkettir. Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.
  Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını
  destekler.
  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü
  ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla
  faaliyetlerini yürütmektedir.
  Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünün ana görevi, Bankanın temel amacı olan fiyat istikrarını
  sağlamaya yönelik olarak, parasal aktarım mekanizmalarının incelenmesi ve uygulanacak para ve kur
  politikalarının belirlenmesine katkıda bulunacak ekonomik analiz ve araştırmaları yapmaktır.
  Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğünün ana görevi, para, kredi ve sermaye piyasaları başta
  olmak üzere ekonomideki tüm sektörlerin sağlıklı bir biçimde işlemesi amacıyla fiyat istikrarını temin
  edecek, finansal istikrarın sağlanmasına katkı yapacak politikaları oluşturmak ve uygulamaktır.

  Adaylarda Aranan Özellikler
   Belirtilen alanlarda lisans ya da yüksek lisans mezunu veya en geç 02.08.2017 tarihinde mezun olmak,
   01.01.1987 ve sonrasında doğmuş olmak (Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz),
   İleri düzeyde İngilizce bilmek,
   Sözel ve yazılı anlama ve ifade yeteneğine sahip olmak,
   Matematiksel akıl yürütme yeteneği yüksek olmak,
   Eleştirel düşünme becerisine sahip olmak,
   Problem çözme ve analiz yönleri güçlü olmak..

  Görev Tanımı
   Para politikasının oluşturulması süreci ile ilgili her türlü veriyi toplamak ve derlemek,
   Matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanarak verileri analiz etmek,
   Analiz ve tahminlerle ilgili rapor ve sunum hazırlamak,
   Ulusal ve uluslararası akademik yayınlar ile teknik gelişme ve uygulamaları takip etmek ve işe
  aktarmak,
   Enflasyon Raporu ve Finansal İstikrar Raporu gibi iç ve dış yayınlara katkı sağlamak,
   Ekonomi gündemini izleyerek iş geliştirmek, olası gereksinim ve sorunları tespit edip çözüm önerileri
  üretmek ve araştırma rotası belirlemek,
   Kıdemli ekonomist ve/veya ekonomistlerin koordinatörlüğünde araştırma projelerinde yer almak.

  Alınacak Kişi Sayısı: 12
  Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu
  Çalışma Yeri: Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü (10 kişi)
  Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü (2 kişi)
  İdare Merkezi/Ankara
  Son Başvuru Tarihi: 03.07.2017

  Başvuru Koşulları
  • En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim
  Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, maliye, işletme, finans,
  matematik veya istatistik bölümlerinde lisans eğitimini veya iktisat, finans veya finansal matematik
  alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya bu bölümlerde son dönem öğrencisi olmak (en
  geç 2 Ağustos 2017 tarihine kadar mezun olduğunu gösterir belgeyi teslim etmesi şartıyla),
  • 2017 Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 85 KPSSP1 puanı veya son
  başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan GRE sınavından en az 158 sayısal puan veya Akademik
  Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 85 sayısal puan veya GMAT
  sınavından en az 630 puan almış olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilmek [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan,
  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) den
  az 85 veya Test of English as a Foreign Language/ Internet-Based Test (TOEFL-IBT)’den en az 102
  puan almış olmak],
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na alınacak kişilerde aranan genel koşulları
  taşımak;
   Türk vatandaşı olmak,
   Kamu haklarından yasaklı olmamak,
   Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış
  olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
  suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
  olmamak,
   Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak
  beden ve ruh sağlığına sahip olmak,
   Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü
  varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan
  doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.
  Bilgilendirme
  • Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar,
  adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın Genel Ağ sitesinde
  (www.tcmb.gov.tr) ilan yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
  2
  ARAŞTIRMACI/2017
  İşe Alım Süreci
  • Yazılı meslek sınavı (22, 23 Temmuz 2017)
  22 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 09.00’da Mikroekonomi, aynı tarihte saat 13.30’da
  Makroekonomi ve 23 Temmuz 2017 Pazar günü saat 09.00’da Ekonometri, aynı tarihte saat 13.30’da
  Yazılı İktisadi Anlatım alanlarında 4 oturumda klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır. Yazılı İktisadi
  Anlatım sınavında, adayın Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel konularda analitik düşünme ve
  yazılı ifade yeteneği değerlendirilecektir.
  Her alandan yüz üzerinden en az altmış puan almak şartıyla yazılı meslek sınav sonucu altmış puan ve
  üzerinde olan adaylar komisyon mülakatına çağrılacaktır.
  • Test (1 Ağustos 2017)
  Komisyon mülakatı öncesinde, güçlü-zayıf yönleri ile kişilik eğilimleri gibi özelliklerinin ölçülmesi
  amacıyla adaylara elektronik posta ile gönderilecek testler uygulanacaktır.
  • Komisyon mülakatı (7-9 Ağustos 2017)
  Mülakat komisyonu adayları güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara
  hakimiyet yönünden değerlendirecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından yüz tam puan
  üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
  Mülakat puanı yetmişin üstündeki her aday için yüz tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı
  puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı
  sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
  Başvuru
  • Adaylar başvurularını 19.06.2017 tarihinden 03.07.2017 tarihi saat 17.30’a kadar
  Bankamızın Genel Ağ sitesi İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle
  elektronik yolla yapacaklardır.
  Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
  • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler:
  o Fotoğraf
  o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi veya okuldan alınacak son dönem öğrencisi
  olduğunu gösterir belge
  o Sınav Sonuç Belgesi (ALES, GMAT veya GRE sonucu beyan edilmesi halinde)
  o Yabancı Dil Belgesi (TOEFLveya E-YDS sonucu beyan edilmesi halinde)
  o Özgeçmiş

  İlan Linki: http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/f3e1a6d9-f68c-491a-b63d-c110881410cb/Arastirmailan.pdf?MOD=AJPERES&CVID= • 2017 KPSS'nin ilk ilanı hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Sezonu Büyük açtık 🙂 • Bu saatten sonra gelecek ilanlar direk 2017 puanını ister gibi bir durum çıkartır mı ortaya? • @paretowilfredo Bu şartların hepsini taşıyan aday varsa Merkez Bankası Başkanı yapılmalı bence 😀 • @ParadoX iyiydi 😂 • @ParadoX hepsini taşıyorum ama işsizim hocam 😔 • @margaretthatcher Allah en güzelini nasip etsin hocam Size. Ben de yds olayını yapamadım 70 de kaldım digerleri tutuyo da kpss 2017ye de girmedim. • @ParadoX teşekkür ederim size de en güzelini nasip etsin inşallah hocam 🙂 • Bu şartların hepsini zaten 12 kişi ancak taşıyodur:) çok ideal bi sayı belirlemişler:) • @paretowilfredo hocam bu ilan için özellikle de ekonometri alanında kaynak öneriniz ne olabilir bilginiz var mı? • Açılış için biraz sert oldu ama bakalım şartları sağlayan muhakkak olacaktır.


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur