Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

2017 İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI


 • İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7., 8. ve 9. derecede açık bulunan İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla İşin Yürütümü yönünden görev yapmak üzere 80 İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır.

  Sınava katılma şartları;
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)bendinde yazılı nitelikleri taşımak,
  b) Giriş sınavının yapılacağı 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
  c) Hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksekokullardan birini bitirmek,
  d) 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve KPSSP9, KPSSP42, KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden 85 ve daha yukarı puan almış olmak (Bu üç puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır),
  (Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 5 katı olan 400 aday sınava davet edilecektir. Ancak sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.)
  e) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olmak,
  f) Tutum ve davranışları, varsa, sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak,
  g) Bu sınava daha önce hiç girmemiş ya da en fazla bir kez girmiş olmak,
  ğ) Süresi içerisinde başvurmuş ve iş talep formu ile birlikte belirtilen diğer belge ve bilgileri eksiksiz olarak zamanında Kurul Başkanlığına ulaştırmış olmak.

  Aday başvuru sistemi üzerinden alınacak başvurular; 4 Ekim 2017 günü başlayacak, 18 Ekim 2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

  Sınava başvuracak adaylar, 4-18 Ekim 2017 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığımızın internet sayfalarında yer alan aday başvuru sistemi bağlantısı üzerinden, doldurup imzalayacakları iş talep formu ile eki aşağıda belirtilen belgeleri, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emek Mahallesi, 17. Cadde No:13 C Blok Kat:11 Pk:06520 Çankaya / ANKARA” adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat veya posta ile göndererek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

  Aday başvuru sistemi üzerinden doldurulup, imzalanacak iş talep formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:
  a)Aday başvuru sistemi üzerinden alınarak imzalanacak beyan ve özgeçmiş formları(İmzaların eksik olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir)
  b)Diplomanın aslı gibidir onaylı sureti (Elden başvuruda bulunacak adaylar; diplomaların aslını göstermek suretiyle Başkanlığımızın kayıt-kabul bürosunda diplomalarını onaylatabilirler.)
  c)2017 KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
  ç)2 adet vesikalık fotoğraf.

  Aday başvuru sistemi üzerinden doldurulan ve imzalanan iş talep formu ile eki belgeler; en geç 18 Ekim 2017 mesai saati bitimine kadar elden teslim edilebilecektir. Bu belgelerin, adaylar tarafından posta ile gönderilmesi halinde ise bu belgelerin en geç 25 Ekim 2017 mesai saati bitimine kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu süreden sonra iş talep formu ve eklerinin Başkanlığımıza ulaşması halinde, sistem üzerinden yapılan aday başvuruları da kabul edilmeyecektir.

  Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığımızın internet adreslerinde ilan edilecektir.

  Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yapılacağı yeri ve saati gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesini, sınav saatine kadar aday başvuru sistemi üzerinden alabilecekleri gibi 1 Aralık 2017 mesai saati bitimine kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan da elden teslim alabileceklerdir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca posta yoluyla sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

  Yazılı sınav 2 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da üç oturum halinde aşağıda belirtilen konularda yapılacaktır:

  1. Birinci oturum: 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.
  2. İkinci oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar),kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.
  3. Üçüncü oturum: Mikro iktisat, makro iktisat, çalışma ekonomisi, Türkiye ekonomisi, kamu maliyesi, maliye politikası, Türk vergi mevzuatının genel esasları, genel muhasebe, bilanço ve mali tablolar analizi.

  Adaylar “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi vb.) göstermeden sınava katılamazlar.

  Yazılı sınavda başarılı olmak için, her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden 60 (altmış) puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden 70 (yetmiş) puandan az olmaması gerekmektedir.

  Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara; sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati bildiren tebligat yapılacaktır. Ayrıca, yazılı sınavı kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın yeri, günü ve saati Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilan panosu ve Bakanlık ile Başkanlığımız internet adreslerinde ilan edilecektir.

  Sinava girecek son adayın puanı 88,60774


 • İlk oturum konuları baya zorlayıcı görünüyor.


 • 85 çok geldi..


 • Bu demek oluyor ki SGK mufettisligi ilanı da sadece Çeko ağırlıklı puan türünden gelmeyecek.
  Hayırlı olsun.


 • @tkys 85 çok değilmi şimdide bumu çıktı 85 nedir ya


 • Oh be beklediğim ilan geldi sonunda.. Hayırlı olsun herkese


 • Kaçla kapatır acaba 88 le umitlenelim mi?

 • Banned

  85 baraja takılmayın zaten 85 e düşmez puan


 • P48 de 142. 92 puanlı. Bu 250 lere düşse 89 civarı olur. Diğerleri için de aynı öngörüde bulunursak 89 la kapatır diyorum.

  Gerçi 10 puan türünden 360 kişi çağıran rekabet kurumu 89.3 ile kapattı. Buna bakarsak daha da düşer.

 • Banned

  @genclerbirlikli yok canım 95 le kapatır


 • Birgün bende bu kurum sınavlarına girecem.😃


 • @ali-lukunku 98 de olabilir bi ihtimal 😄


 • @luthor Benim de 88 artık ümitlenmeyeceksek bırakalım bu işi


 • @snc61 Hayırlısı bakalım artık.Benim sıralama 600 civarı ilan ilk 400 diyor olmama ihtimali yüksek gibi.


 • @hayalimsgk tamam


 • En son ilan kac kisi aldi kacla kapatti bilen var mi?


 • @luthor öyle bakma hocam ilk 500de olup başka sınavları geçen yıldan kazananlar var, sadece sayıştay gibi kurumlar için girmiş olanlar var, iş teftişe başvurmayacak olanlar var


 • Sayıştay,hakimlik,gtb teftiş gibi mülakatlar açıklandı kppsden sonra mutlaka bu kişilerden vardır ilk 400 içerisinde(hatta büyük oranda vardır)..Yani 89-90 ile falan kapatmaz demem o ki..


 • @bunekadarçalışma sınır 80 olsada 90 a yakın kapatırdı zaten.3 puan türünden alım yapıyor çok yüksek kapatacak bu yüzden 85 altını görmesi imkansızdı bana göre


 • @Mimar kardeş bas git bulaşma yine bana.