Baskent Kariyer Ales
Baskent Kariyer KPSS B

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alım İlanı 2017 • SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 20 (yirmi) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır.

  Bilgisayar Mühendisliği 2
  Endüstri Mühendisliği 2
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3
  Gemi İnşaatı Mühendisliği 2
  İnşaat Mühendisliği 2
  Makina Mühendisliği 2
  Hukuk 5
  İşletme 1
  Uluslararası İlişkiler 1 olmak üzere toplam 20 Kişi

  A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  2. Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
  3. ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3, hukuk bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4, işletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24 ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
  4. 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).
   B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR
  5. Başvurular, 30 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.
  6. Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  7. Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.
   C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  8. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
  9. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri, tarihi ve saati; sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.
  10. Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
  11. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
  12. Sınav konuları;
   Mühendislik grubu:
   a) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,
   b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri,
   Hukuk grubu:
   a) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,
   b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.
   İşletme ve Uluslararası İlişkiler grubu:
   a) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma - Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, İletişim Kuramları,
   b) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,
  13. Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;
   a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
   b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
   c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
   ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
   d) Genel yetenek ve genel kültürü,
   e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
   Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
   Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
  14. Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek, giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır.
  15. Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.
   İlan olunur.


 • Akmasa da damlıyor.Mutlaka bekleyen arkadaşlar vardır.Şimdiden başarılar. • İktisat yok 😢 • Geçen yıl atananlar henüz başlamadı. Bir yıl sürüyor bilginize. • P34 de derece yapmış arkadaşların (bence 96-97 ile falan kapatır) bu yazılı konularına pek hakim olacaklarını düşünmüyorum. Gerçi yazılının nasıl değerlendirileceği ile ilgili bir hüküm görmedim, esnek davranırlar heralde. • @dumbass yazılı sınav yok hocam, yaklaşık yarım saat süren bir mülakat var sadece. • @raskolnikov haklısın hocam sınav konularını görünce yazılı konuları diye düşündüm ben. Ama yine de o konularda zorlanacaklarını düşünüyorum, geçen seneki alımda ui mezunu alınmamış zaten. Yanlış anlaşılmasın ben de uluslar mezunuyum:) • Isletme 100le kapatır heralde • Mulakat konularinda iktisati dayamışlar ama iktisatci alimi yok. LOL. • Uİ için kaçla kapatır tecrübeli arkadaşlar bilgilendirebilir mi • Başvurular sadece 30 ekim günü mü yapılacak? • @dellafeu 30 ekime kadar deniyor • @politics06
  105 le kapatir heralde 1 kisi..Bizim bölume hic bi yerde is yok.. • @1903bjk Hocam alım yoksa nasıl bu kadar yüksek yapıyor insanlar daha doğrusu neden yapıyorlar? • @politics06
  Bölüm bazli alimlar cok az..Gumruk ve Ticaret Bak. uzman yrd ilani bekliyorum yillardir acmadi..Kpss icin uluslararasi calismadim, muhasebe iktisat maliye calistim ortak havuzdan bi yere girebiliyim diye..Cunku kendi puan turumuz hic bi ise yaramiyo..Isimiz zor, Allah yardimcimiz olsun.. • @1903bjk uluslararası ilişkiler için maalesef öyle. Merkezi alımlarda da ulus alımı her zaman en az oluyor. O konuda enteresan bir durum söz konusu. Sanırım birileri dışişleri bakanlığı her yıl 1.000'lerce konsolos alıyor diye söylenti çıkardı. • @politics06 Bölümüm Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, sınava başvuru yapamıyorum Uluslararası ilişkileri seçiyorum 'Başvuru tercihiniz mezun olduğunuz bölümle eşleştirilemedi' diyor şaka mı bu 😄 😄 • @dellafeu Boğaziçi mi Marmara mı 🙂 • 2016 ilanı ile yerleşip hala başlayamayan biri olarak başvuracaklara sonsuz sabır diliyorum. • @politics06 ikisi de değil 🙂


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur