Soru Bankasi

TCDD Müfettiş Yardımcılığı İlanı 2017 • MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

  Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 23 Aralık 2017 (Cumartesi) tarihinde, 09.30-15.30 saatleri arasında yapılacaktır.

  B) Sınav Yeri: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara Kafeterya Salonudur.

  C) Sınava Katılma Şartları:

  1. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

  2. 01/01/2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

  3. Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

  4. ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSS P48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 100 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacak olup, 100.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

  5. Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),

  6. Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

  7. Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

  8. Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

  D) Sınav Başvuruları: Sınav duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden günden başlayarak 08.12.2017 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Altındağ ilçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara PK 06330 adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonra ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  E) Yazılı sınavın şekli ve konuları:

  Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara soru değeri dörder puan olmak üzere yirmi beşer soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise yirmişer soru sorulacaktır.

  Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

  1. Hukuk

  a) Anayasa Hukuku

  b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat

  c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar)

  ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

  d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

  e) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar)

  f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)

  1. İktisat

  a) Mikro İktisat

  b) Makro İktisat

  c) Uluslararası İktisat

  ç) İşletme İktisadı

  1. Maliye

  a) Maliye Politikası

  b) Kamu Gelir ve Giderleri

  c) Bütçe

  ç) Türk Vergi Mevzuatının Genel Esasları

  1. Muhasebe

  a) Genel Muhasebe

  b) Bilanço Analiz ve Teknikleri

  c) Ticari Hesap

  1. Yabancı dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri

  F) Değerlendirme:

  Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı www.tcdd.gov.tr adresinden duyurulacak, ayrıca sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri, haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.

  Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıflarının yanı sıra sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında yapılacak araştırma sonuçları dikkate alınacaktır.

  Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması gerekir.

  Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

  Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

  Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır.

  G) Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler www.tcdd.gov.tr adresinden, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 3090515/ 4470-5155 no.lu telefonlarından, “TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ise TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.tcdd.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

  İlan olunur.

  Meslek Tanıtımı: https://www.tercihiniyap.net/haber/tcdd-mufettis-yardimciligi-meslegi-sinavi-ve-maasi • Yabanci dil olmadi. • @ahobaba Yabancı dil baraja tâbi değil dostum onu da dikkate alırsak geçilebilir. İngilizcesi neredeyse 0 olan ve hiçbir şey yapamayan bir arkadaşım sınavı geçip mülakatta elenmişti. • @paretowilfredo üstadım kaçıncı sıralamaya kadar gelir sence ? • @baumol Çok sarkmaz sanıyorum dostum. 200'e kadar umut olabilir. Tabi yine puanı yetenler başvursun çook çok geride olmamak kaydıyla. Çünkü kaç kişi çekildi aradan bilmiyoruz P48'de. • 3 kisi 5 kisi alim yapiliyor Ankaraya gitmek sirf masraf is mufettisligi ve kyk ya basvuranlar basvurmayabilir ben sahsen basvurmicam • @paretowilfredo 142 ye gelir mi ki • @genclerbirlikli Bence şans var dostum. 41 kişi gitmiştir ya. Gitmeli bence. 🙂 İnşallah diyelim sen başvur 🙂 • @paretowilfredo inşallah hocam bakalım 🙂 • Ya arkadas ben de şunu anlamiyorum
  Madem ingilizce koyuyosun degerlendirmeye de al. Yoksa cok da anlami kalmiyo. Cok salakca bi ilan oluyo. • @genclerbirlikli 142ye gelmez boşuna ugrasma dostum 😂 • Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikler nelerdir ? Ona gore basvuracam 😂 • @paretowilfredo eyvallah ustad aydinlattin • Bence ilk 300 e kadar yolu var.Suan ilk siralarda olup bir kurumda calisan ve sayistay bekleyen bir suru insan vardir diye tahmin ediyorum. • Müfettişlik ilanı olduğu için ilk 400-500e kadar şans tanıyorum ben. Uzmanlık olsaydı puanların düşme ihtimali daha az olurdu • @shady1 hadi ya 😢 😄 • @paretowilfredo hocam bu arada meslek tanıtımı var mıdır, kaç ay gezerler, maaşları nasıl vs vs • @genclerbirlikli Dostum bir tanıtım hazırlamadım ancak turnesinin ağır olduğunu duydum. Mesleğe girmeye çalışan arkadaşım o dönem kuruma gidip bizzat görüşmüştü. Yine daha detaylı bilgi alıp ondan paylaşacağım 🙂 • @paretowilfredo eyvallah sen olmasan halimiz harap 🙂 • @genclerbirlikli Estağfurullah dostum 🙂 Var olasın.


Log in to reply
 

Baskent Kariyer