Baskent Kariyer

TBMM Stenograf Kursiyeri Alım İlanı • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

  Kurumumuz Tutanak Hizmetleri Başkanlığının stenograf ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda stenografi kursu (azami bir yıl süreli) açılacaktır. Bu kursa, aşağıda yazılı genel ve özel şartları taşıyanlar arasından yeterlik ve yarışma sınavı ile (60) stenografi kursiyeri seçilecek ve kurs süresince yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olanlar arasından (40) stenograf yardımcısı alınacaktır.

  I - BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR

  Stenografi kursu giriş sınavı başvurusunda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (A) grubu kadrolar için yılında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

  Adayların stenografi kursuna başvuruda bulunabilmesi için aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir:

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

  b) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  c) 01.01.2018 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak)

  ç) Stenograflık görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

  d) yılında (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS lisans sınavları sonucunda, KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3, KPSS P4, KPSS P18, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P29, KPSS P38 ve KPSS P43 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş puan almış olmak.

  II - BAŞVURU ŞEKLİ

  Başvurular 22.01.2018 tarihinde başlayıp 05.02.2018 tarihinde sona erecektir.

  Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

  Süresi içinde yapılmayan başvurular ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup sınava girip başarılı olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak kursla ilişikleri kesilecektir.

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında ayrıca yasal işlem yapılacaktır.

  Bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik https://www.tbmm.gov.tr/duyurular/sinav_duyurusu.htm internet adresinden ilan edilecektir.

  III. SÖZLÜ SINAV

  Başvuran adaylardan yılı KPSS puanlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puanı eşit olan adaylardan gün, ay ve yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilir.

  Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri TBMM Başkanlığı https://www.tbmm.gov.tr/duyurular/sinav_duyurusu.htm internet adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde (https://www.tbmm.gov.tr/genser/stenografi_kursu_ve_stenograflik.pdf) belirtilen konulardan sözlü sınava tabi tutulacaktır.

  IV. STENOGRAFİ KURSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

  Stenografi kursu mesai gün ve saatleri içerisinde verilecektir.

  Stenografi kursu programı, aşağıda belirtilen dört bölüm hâlinde uygulanacaktır:

  1. Stenografi temel eğitimi,

  2. Dakikada 120 hece hız eğitimi,

  3. Dakikada 160 hece hız eğitimi,

  4. Dakikada 200 hece hız eğitimi ve yetiştirme.

  Birinci bölümde, stenografi usullerine göre yazma ve okuma; ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise belirtilen hız düzeylerinde yazma ve okuma çalışmaları yapılacaktır.

  Kurs programının her bölümünün sonunda ara sınavlar yapılacaktır.

  Ara sınavlarda başarılı olanlar, kurs programının bir sonraki bölümüne devam edecektir. Ara sınavlarda başarısız olanlara, her bölüm için bir kez olmak üzere bütünleme sınavına girme hakkı verilecektir. Ara sınavların bütünlemesinde de başarısız olanların kurs ile ilişikleri kesilecektir.

  Kursa devam zorunlu olup toplam ders saati süresinin beşte birini aşan devamsızlık yapanların kurs ile ilişikleri kesilecektir.

  Stenografi kursu Kurumumuz tarafından ücretsiz olarak verilecek olup kamu kurumlarında çalışanlar hariç stenografi kursiyerlerine kurs süresince damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın net asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılacaktır.

  Stenografi kursunu başarıyla tamamlayanlara Kurumumuz tarafından stenografi kursu başarı sertifikası verilecektir.

  İlanen duyurulur. • Mecliste duyduğumuz tutanaklara geçsin lafının yerine getirilmesini sağlayan kişiler galiba ama çalışma şartları ve maaşları hakkında hiç bilgim yok bilgisi olan arkadaşlar paylaşım yapar ise sevinirim • @bunekadarçalışma Çalışma şartları stresli oldukça stresli hem de 🙂 • Stenograf maaşları eskiden iyi düzeydeydi ancak bildiğim kadarıyla 2010 yılında diğer kurumların memurlarıyla eşitlendi yani max 3 bin TL falan. • Bu bildiginiz zabit katibi. 80 -90 puanla katip olmak isteyenler buyursunlar😀😀 bu baslik b grubuna acilsaydi keske • Kursiyerken maaş alınamayacak sanırım.. Tam bir yıl bu kursa gidilecek sonunda sınav yapılacak başarılı olunmazsa büte girme hakkı varmış ondada geçilemezse bir yıl boşa gidiyor. Sınavda dakikada 200 kelime yazılması istenecekmiş • @shady1 hocam a grubu puanları ve bölümleri istiyor o yüzden a grubuna açtım • @reagan kursiyerken ücret verilecek yazıyor ilanda • Utanmasam iş de verecekler mi diye sormak istiyorum bu nasıl bir ilan • Yıl oldu 2018, teknoloji aldı başını gitti ama hala böyle bir meslek var, bana çok garip geliyor. • @genclerbirlikli hımm gördüm asgari ücret diyor • Kurs ankarada olacak sanırım peki Ankara dışından gelenler ne olacak asgari ücretle nasıl geçinecekler 1 yıl • @genclerbirlikli bu ilana a grubu puanlar istemenin mantığıni da anlamadim yani hocam . özellikle secilen puanlarin ne alakasi var meslekle ? Sacma sapan isler ya • Her bölüme hitap eden puan kullanılmış.Puanların bir mantığı yok. • @shady1 onu yüce meclis bilir hocam 😄 ben gördüm paylaşayım dedim belki ilgilenen birisi çıkar, çok da yuksek kapatmaz diye düşünüyorum, 70 i görür bence. 90 alan adam ilgilenmez haklı olarak • bu iş nasıl bir iş • Azami 1 yıl çalışacak demiş ee sonra • tbmm de konuşulan şeyleri not edeceksiniz. size özel şifreli bir alfabe öğretiyorlar. daha hızlı not alıyorsunuz bunun sayesinde. 1 yıl kursa götürecekler asgari ücret verecekler size o sırada. kurstan sonrada 'stenograf uzmanı' adı altında maaşınız 2400 falan olacak. önceden maaşlar çok yüksekmiş fakat kanunla tbmm memurlarının maaşı azaltılmış. çok değişik isimde meslek sahibi olmak isteyenler başvurabilir. başka bir işe yaramaz. • anladım sağ ol bankaya girmek daha iyi galiba • Bu şartlarda Ankara dışından kimse başvurmaz bu ilana.Ankarada olup yüksek puanlılarda başvurmaz.Baya düşük kapatacak gibi duruyor bakalım.