Soru Bankasi

İzmir Kalkınma Ajansı Personel Giriş Sinavı İlanı • İzmir’in kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yeniliğe ve gelişime açık, seyahat engeli olmayan, 6 uzman personel, 1 destek personel ile 1 iç denetçi istihdam edilecektir.

  BAŞVURU TARİHİ : 16 Nisan-4 Mayıs 2018 (saat 09:00-18:00)

  SINAV YERİ : İzmir Kalkınma Ajansı (Şehit Fethibey Cad. No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 Gümrük/İZMİR)

  SINAV TARİHLERİ : Sınav 14 Mayıs 2018 tarihinde başlayacaktır. Sınav programı ve tarihleri 10 Mayıs 2018 günü www.izka.org.tr adresinden ilan edilecektir.

  1- Genel Şartlar:

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

  ç) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

  d) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

  e) Devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

  f) Başvuracak erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az bir yıl tecil ettirmiş olmak (Askerlik hizmetini yapmış olmak tercih sebebidir),

  1. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Ön Şartları:

  a) İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

  b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak*

  • Mevzuat gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir. Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya eğitim amacıyla bulunmuş olmak yabancı dil seviye tespit sınavlarından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir. Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.

  c) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan KPSS’den, mezun oldukları alana göre aşağıdaki tabloda verilen puan türlerinin en az birinden 80 ve üzeri puan almış olmak:

  Alınması Planlanan Personelin Bölümü*
  KPSS Puan Türü
  Taban KPSS Puanı
  İktisat
  KPSS P14, 15, 16, 17, 18, 48
  80
  Maliye
  KPSS P19, 20, 21, 22, 23, 48
  80
  İşletme
  KPSS P24, 25, 26, 27, 28
  80
  Kamu Yönetimi
  KPSS P6, 29, 30, 31, 32, 33
  80
  Uluslararası İlişkiler
  KPSS P7, 34, 35, 36, 37, 38
  80
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  KPSS P39, 40, 41, 42, 43
  80
  Sosyoloji
  KPSS P1, 2, 3
  80
  Endüstri Mühendisliği
  KPSS P1, 2, 3
  80
  İnşaat Mühendisliği
  KPSS P1, 2, 3
  80
  Çevre Mühendisliği
  KPSS P1, 2, 3
  80
  Gıda Mühendisliği
  KPSS P1, 2, 3
  80
  Ziraat Mühendisliği
  KPSS P1, 2, 3
  80

  • İlgili bölüm mezunlarından başarılı bulunan herhangi bir aday olmaması halinde söz konusu bölüm mezunları için ayrılan kontenjan diğer bölümlere aktarılacaktır.

  Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde a) Planlama, programlama, b)Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, c)Strateji geliştirme, strateji yönetimi, ç)İzleme ve değerlendirme, d)Tanıtım, danışmanlık, e)Şehircilik ve çevre, f)Araştırma-geliştirme, g)Bilgi ve iletişim teknolojileri, ğ)Finansman, h)İnsan kaynakları yönetimi, ı)Uluslararası ticaret konularında en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve bu çalışmalarını ispatlamış olanlarda KPSS’ye girmiş olma şartı aranmaz.**

  **Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği 10’uncu madde 3’üncü fıkrasında “KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı Ajans toplam uzman personel sayısının yüzde ellisini aşamaz” hükmü yer almaktadır. İstihdam edilecek personel tespit edilirken, belirtilen madde hükmü de dikkate alınacaktır. • @officialsecret ciddi talebin olacağı bir ilanla karşı karşıyayız. Söz konusu İzmir ise sanırım gerisi teferruattır :) • Başvuracak arkadaşların şanslarının da yüksek olacağını düşünüyorum, yds + kpss si yüksek olan arkadaşlar ya bir işe çoktan yerleşti ya da spesifik kurumların sınavlarını beklemekteler. Puanı yeten arkadaşlar gelmez diye düşünmemeli başvurmalı. :) @antimülakat • ah bide yds olmasaymış :/ • @enki bu sene hayatımın kısa bir özetini geçmişsin dostum • O maaşla İzmir'de çılgın atarım diyenler beğene tıklasın :D • 1- Genel Şartlar:
  G) izmir'li olmak :D • İlani görünce gözlerimden kalpler çıktı:)) • Sınav nasıl olur arkadaşlar? Yalnizca alan soruları mi karışık mi ? • @ceks74 alandan kastım kendi alanımız mi anlam kargaşası olmasın :D • Kuzka'ya başvurmuştum listeye girememiştim 85 küsür puanla.. Kalkınma ajansları kaç ile kapatıyor onu da bilemiyoruz sadece liste yayınlıyorlar.


 • Yasaklı

  yaş sınırı ne burda. onu yazmamış. • İİBF'den alınacak uzman sayısı 3, sınava girecek sayısı 12. KPSS'siz başvuru da yapılabiliyor. Kalkınma ajanslarının da personel alım
  politikasını az çok biliyoruz, sınav dediği de muhtemelen sözlü mülakat, yine de bir umut 89,9'la şansımı deneyeceğim...


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  Bi de yds olmasaymış 😐 • Maaşlar ne durumda arkadaşlar? Bilen var mı? • @rmazandavulcusu İş deneyimi olmayan biri ilk girişte sanki tezini yeni yazıp da uzman olan merkez uzmanı gibi maaşı alıyor, 5200 küsür. (bu çıplak hali) Üzerine sendika, ikramiye vb vb ekleyince 5800leri gördüğü oluyor. Ajanstan ajansa baya fark var. • @titoizm daha iyi durumda diye biliyorum b seviye dil tazminatı alan evli arkadaşım altı bin TL üzerinde maaş aldığından bahsediyordu. • @burcuburcu İşte bunlar hep sendika etkisi :)))) Muhtemelen denge tazminatı vardır onlarda, hangi ajansta çalışıyor arkadaşınız? • @titoizm çukurova kalkınma ajansı. • @burcuburcu Şunu da unutmamak gerek, ajanslar aktif kurumlar, seyahat oluyor, kongre oluyor, fuar oluyor vb. Harcırahları da iyi diye biliyorum. Hoş gerçi maaş bir yere kadar, bence kişinin kendini geliştirebileceği ender kurumlar buralar. Hem vatandaşla iç içesin, hem bürokrasinin. Hem de sahaya inebiliyorsun. Önümüzdeki on yıllarda en iyi yöneticiler buralardan çıkacak diye düşünüyorum.


 

Baskent Kariyer