Baskent Kariyer Ales Baskent Kariyer KPSS B

2019 TÜİK Uzman Yardımcılığı İlanı • Hayırlı olsun 2 iktisatçı 2 ekonometrici 10 yazılım veya bilgisayar mühendisi 2 endüstri mühendisi 4 harita mühendisi c seviye yds

  İlan için;

  https://www.tercihiniyap.net/ilan/turkiye-istatistik-kurumu-uzman-yardimciligi-alim-ilani-2019-h8812.html

  TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
  UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
  Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına, aşağıda okul bölümü, puan türü ve sayısı
  belirtilen toplam 20 adet Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.
  BÖLÜM PUAN TÜRÜ

  SAYI
  İktisat KPSSP14 2
  Ekonometri KPSSP13 2
  Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği KPSSP1 10
  Endüstri Mühendisliği KPSSP1 2
  Harita Mühendisliği KPSSP1 4
  TOPLAM 20
  1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
  a) Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 20 TÜİK Uzman Yardımcısı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
  2018 veya 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına ait yukarıdaki her bölüm karşısında yer alan puan türünden 80 ve
  üzerinde puan almış, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinden birinden Yabancı Dil Sınavından (YDS)
  70 ve üzerinde puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak kaydıyla; müracaat
  edenlerin yukarıda belirtilen puan türlerinden alınacak, her bölüm kontenjanının 4 katı aday arasına girmek ( sonuncu aday ile aynı puana
  sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır).
  Aranan genel şartlar:
  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,
  2- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin; İktisat, Ekonometri ile Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar ve
  Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Harita Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
  edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,
  3- Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1984) tarih ve
  sonraki doğumlular,
  4- Süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermiş bulunmak,
  Giriş sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen okul ve bölüm dışında müracaat eden adayların müracaatları geçerli
  sayılmayacaktır.
  2- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
  Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 02/10/2019 tarihinden itibaren 16/10/2019 günü Saat 18:00’a kadar Türkiye İstatistik
  Kurumu Personel Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile
  başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  Başvuruda istenen Belgeler:
  a) Personel Daire Başkanlığından veya Kurumun internet sayfasından elde edilerek doldurulacak
  İş Talep Formu,
  b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı ile YDS sonuç belgesinin veya buna denkliği kabul
  edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup geçerlilik süresi dolmamış belgenin bilgisayar çıktısı,
  d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (T.C. Kimlik Kartı yada Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi)
  e) 3 adet vesikalık renkli fotoğraf.
  Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopisi Personel Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge
  ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye
  alınmayacaktır.
  3-SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
  Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneği,
  temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav
  olacaktır.
  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi. (50 puan)
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. (10 puan)
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. (10 puan)
  d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (10 puan)
  e) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan)
  f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)
  Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
  4- SINAV YERİ VE TARİHİ
  Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 25/10/2019 tarihinde http://www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
  Sözlü sınav 18-19-20-21-22/11/2019 tarihlerinde, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No:114 06420
  Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır. Adaylar ilan edilen yer ve zamanda T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi
  fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.
  5- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
  Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.
  Sözlü sınav puanı esas alınarak, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle nihai başarı puanı tespit edilir. İlan edilen kadro sayısı
  kadar aday başarı sırasına göre asıl liste oluşturulur.
  Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama
  yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu, yapılan sınavda başarılı olmak
  şartıyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen TÜİK Uzman Yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere puan sırasına göre yedek aday
  belirleyecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
  Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.
  Nihai başarı listesi http://www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, sözlü sınavı kazanan (asıl ve yedek) adayların adreslerine
  ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Kurum internet sayfasında atamasının yapılacağı ilan edilen adayların, atama işlemlerinin
  yapılması için 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir. İnternet sayfasında ilan edilen süre içinde geçerli bir
  mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en
  yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.
  Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları
  yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
  uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
  Kamuoyuna duyurulur. • @genclerbirlikli Türkiye Istatistik Kurumu istatistik işini bırakmış heralde 🙂 güler misin ağlar mısın, ne kadar da professional orientation. • p14 91'e gelir mi acaba? • Basvuru sureci baya kisa tutulmus , acil talep var herhalde.Bu arada ne Dpb'de ne de Tuik'in sitesinde is talep formu bulabildim. • Bu kesinlikle bir imtihan, Allah nasip etmesin asla isyan etmeyecegim. yapabileceklerimin en iyisini yapmaya çalıştım puanlarımı aldim , tevekkül edıp bekliyorum. Ama bi istatistik kadrosu olsaydı keşke, neden böyle bir ilana çıkılmış anlamıyorum, anlayamıyorum. Tamam ihtiyac dogrultusunda al yine istedigin bolumden ama TURKIYE ISTATISTIK KURUMU sun sen, istatistik bölümünden kadro açamamak neden ! • @hks999 Daha yeni konuşmuştuk dostum bu konuyu. Gerçekten çok çok ilginç bir tablo şu. İstatistik Kurumu, istatistikçi almayacaksa, kimi alacak acaba başka? Yine de canınızı sıkmayın dostum. Güzel puanlar ile bekliyorsunuz, inşallah karşılığını alacaksınız. • @paretowilfredo aynen öyle hocam yeni konuştuk ,bu ilanda üstüne kötü geldi. Olsun en azindan konusabilecegimiz, istişare edebileceğimiz bir platforma sahibiz. Buna şükür ne diyeyim ve inşallah herkes hakettiği yerlerde olur içinde bize de bir yer bulunur


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  Basvurmaya kıyamayacağım bi ilan yine sandıklara kaldıracağım seni de ! • Daha önce sınavı ne zaman açılmıştı mülakatta ne sorarlar bilgisi olan var mı? • Türkiye 'İstatistik' Kurumusun, ilana çıkıyosun ve istatistikçi almıyosun...gerçekten şaka gibi bi ilan 😒


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  şey yapmayın arkadaşlar hemen; il göç idaresi de full istatistikçi alır ödeşirler aralarında 😕 • Ekonometri den 70 yds si olup basvuracak çok arkadaş çıkar mı merak ediyorum • @miyopkeynes öyle de olmasın hocam , hangi kurum hangi kadroya ihtiyacı varsa o şekilde ilana çıksın. Yeterki ilan gelsin ,bu mağduriyet ortadan kalksın mezun olan ,emek veren ,hakeden herkes karşılığını alsın emeklerinin... • Endüstri kaçla kapatır • İş talep formunu nereden bulabiliriz • @whitewalker kendi sitesindeki ilanın sonuna eklenmiş hocam • @rmazandavulcusu görmemişim teşekkürler • Mülakat listeleri açıklanmış

 • Mülakatı hakkında bilgisi olan var mi?