Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

  GÜNCEL BAŞLIKLAR


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı 2020 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
  ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI
  GİRİŞ SINAVI İLANI

  İlan Metni için Tıklayınız;

  https://www.tercihiniyap.net/ilan/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-uzman-yardimciligi-alim-ilani-h9655.html

  I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

  • Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla;
   Grup
   No
   Puan
   Türü Öğrenim Dalları Kontenjan
   Sayısı
   Sınava
   Katılacak
   Aday
   Sayısı
   1.Grup KPSSP 1 Makine Mühendisliği 8 32
   2.Grup
   KPSSP
   34
   Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa
   Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel
   Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve
   Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa
   Çalışmaları
   4 16
   3.Grup
   KPSSP
   29
   Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
   Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 4 16
   4.Grup KPSSP 1
   Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
   Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,
   Elektronik Mühendisliği
   3 12
   5.Grup KPSSP 1 Nükleer Enerji Mühendisliği 3 12
   6.Grup KPSSP 4 Hukuk 3 12
   7.Grup KPSSP 1 İnşaat Mühendisliği 1 4
   8.Grup KPSSP 1 Endüstri Mühendisliği 1 4
   9.Grup KPSSP 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği 1 4
   10.Grup KPSSP 1 Meteoroloji Mühendisi 1 4
   11.Grup
   KPSSP
   14 İktisat, Ekonomi 1 4
   Olmak üzere 8 ve 9. dereceden toplam 30 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman
   Yardımcısı alınacaktır.
  • Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar
   başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal
   belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.
  • Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda
   belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan
   adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
   olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü
   sınava çağrılacaktır.
   II- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
  • ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu
   Personeli Seçme Sınavında tabloda belirtilen puan türlerinden 75 veya üzeri puan almış olmak,
  • En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara
   denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi
   itibariyle mezun olmak,
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
   bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
  • 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1985 ve bu tarihten
   sonra doğmuş olanlar),
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,
  • Süresi içinde başvurmuş bulunmak.
   III- SINAV BAŞVURUSU
   Başvurular, 20/01/2020 tarihinde başlayıp 31/01/2020 tarihinde saat 16.00’da sona
   erecektir.
   Adayların,
   a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer
   alan başvuru formu, (kendi el yazısı veya bilgisayar ortamında doldurulabilir.)
   b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
   c) Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile şahsen başvuruda
   bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) veya e-devlet
   üzerinden alınacak mezun belgesi (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik
   belgesinin aslı veya onaylı örneği),
   d) Adayın özgeçmişi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr
   internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak kendi el yazısı veya bilgisayar ortamında
   düzenlenebilir.)
   İle birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nasuh
   Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresine
   başvurmaları gerekmektedir.
  • Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik
   belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
   IV- SINAV TARİHİ VE YERİ
  • Giriş sınavı, 24 Şubat – 06 Mart 2020 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk
   Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez
   binası 1. Kat A Blok Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.
  • Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Enerji ve Tabii
   Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.
   V – SINAV ŞEKLİ - KONULARI VE DEĞERLENDİRME
  • Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
  • Sözlü sınav adayların;
   a) Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı
   Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz
   Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol
   Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
   Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat,
   b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
   c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
   ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
   d) Genel yetenek ve genel kültürü,
   e) Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı,
   yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için
   onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
   Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
   verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

 • Banned

  Bu kaçıncı enerji bakanlığı alımı oldu sayamadım. MTA,maden müdürlüğü... • Şimdi kamu yönetimi mezunu sadece p29 dan mı başvuru yapabiliyor • Maliye veya işletme başvuramıyor anladığım kadarıyla değil mi? • Yds yok mu?? • İşletme yok. Bi de bölüm ayrımı yapıyorlar sanki çok ilan geliyor gibi, 😃 • P29 88.14 kamu yönetimi macera aramaya gerek yok benim puana gelmez • YDS şartı yok demi arkadaslar • @RootofAllEvil sizinkine yakın benimde bu kadar düşmez mi diyorsunuz • @The-kaymakam daha önceki ilanda da kamu yönetimi vardı tam olarak hatırlamıyorum bugünkü ilandaki sayıda kadro ayrılmıştı. 92 gibi puanla kapattı. Bundan dolayı 90 puan altı çok zor • Hukuk kaçla kapatır sizce ? • @RootofAllEvil anladım hocam boşuna umitlenmeyelim o zaman • p34 puanı olup Uluslar mezunu kaç kişi var acaba? • o şanslı 1 iktisatçı bakalım kim olacak:) 1 kişi için ilana çıkmaya değmez ya bir işyerinde 1 kişi eksik çalışan olunca ne olabilir ki 1 kişiye ihtiyaç nasıl hasıl olabilir anlamak mümkün değil. • Maliye bölümü mezunlarına üvey evlat muamelesi niye ? Hesap günü çok çetin olacak • @evladıthemis geçen yıl yine aynı kurum 1 kişilik ilan vermişti ve 4 kişi mülakata çağırılmıştı o zaman 95 gibi bir puanla kapattı. Şimdi 12 kişi çağırılacak belki 2-3 puan daha düşük kapatabilir diye düşünüyorum. Benim 91 gelmez gibi ama denerim yine de. Siz kaç puanla başvuracaksınız. • bu ilanı halen göremedim ben • Önceki alımın taban puanları

  p34>>3 kişi>>12.aday>>95.39

  p29>>2 kişi>>8.aday>>91.28

  p14>>1 kişi>>4.ada7>>94.75

  p24>>1 kişi>>4.aday>>92.40 • 2018 p29 88.145 kamu yönetimi ve siyaset bilimi kamu yönetimi branş sıralamam 33 • 2019 alımında bu mülakatı kazanmış biri olarak sorularınız var ise yardımcı olabilirim