Soru Bankasi

AB Bakanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı İlani (2017) • YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR
  I. GENEL BİLGİLER
  Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 inci dereceli kadroda görev yapmak üzere öğrenim dalları itibariyle kadro dağılımı TABLO I’de gösterilen toplam 12 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.
  II. SINAVA KATILMA KOŞULLARI
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Hukuk, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  ç) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuş olanlar)
  d) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen bölümler ile ilgili puan türlerinde asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Uzman Yardımcısı sayısının 7 katı aday arasına girmiş olmak, (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

  Tablo I

  Mezun Olunan Alan/Bölüm
  Boş Pozisyon Sayısı
  Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
  KPSS Puan Türü
  Taban Puan
  Hukuk
  4 kisi
  28 kisi cagrilacak
  KPSSP-4 puan türü
  85 taban puan
  İktisat
  2 kisi
  14 kiai cagrilacak
  KPSSP-14 puan türü
  85 taban puan
  İşletme
  2 kisi
  14 kiai cagrilacak
  KPSSP-24 puan turu
  85 taban puan
  Uluslararası İlişkiler
  4 kisi
  28 kiai cagrilacak
  KPSSP-34 puan turu
  85 taban puan
  Toplam
  12
  84

  e) Sınav başvurusunun son gününe kadar geçerliliğe sahip Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır.)
  II. BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
  Başvurular, 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09.30’da başlayacak ve 3 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir.
  Başvurular aşağıda yer alan iki yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:
  a) “T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı İdari Hizmetler Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06530 100. Yıl-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen,
  b) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).
  3 Kasım 2017 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Bakanlık Genel Evrakına en geç 3 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitimine (18:00) kadar ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süreden daha sonra gelen başvurular işleme alınmayacaktır.
  IV. GEREKLİ BELGELER
  Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:
  a) Bakanlığımız İdari Hizmetler Başkanlığı’ndan veya Bakanlığın internet sayfasından (www.ab.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,
  b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,
  c) KPSS sonuç belgesi,
  ç) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi,
  d) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
  e) 3 adet vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmeyecektir),
  f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair başvuru sahibine ait yazılı beyan,
  g) Sabıka kaydına dair başvuru sahibine ait yazılı beyan,
  h) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde),
  i) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair başvuru sahibine ait yazılı beyanı,
  Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste 17 Kasım 2017 tarihinde Bakanlığımız resmi web sitesinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. (www.ab.gov.tr)
  Yazılı Sınava kabul edilen adaylar, adlarına düzenlenmiş SINAV GİRİŞ KARTLARI’nı, Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan 24 Kasım 2017 Cuma günü mesai saati bitimine (18:00) kadar şahsen müracaat ederek imza karşılığında teslim alabilecektir. Sınav Giriş Kartlarını belirtilen tarihe kadar teslim almayan adaylar yazılı sınav saatinden 1 saat önce sınav salonu girişinden kartlarını temin edebilirler.
  V. SINAV KONULARI, GİRİŞ SINAVI YERİ VE TARİHİ:
  Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.
  YAZILI GİRİŞ SINAVI
  Yazılı sınav, klasik usulde yapılacak olup, Alan bilgisi, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon ve tercüme) başlıklarından oluşur. (Alan bilgisi 30 puan, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 40 puan ve Yabancı Dil Bilgisi 30 puan üzerinden değerlendirilecektir.
  Yazılı sınav: Alan bilgisi (Hukuk, İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler), Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon ve tercüme) şeklinde tek oturumlu yapılacak olup adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) belirteceklerdir. Oturum 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
  YAZILI SINAV KONULARI

  • Hukuk Alanı: Anayasa Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku
  • İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi
  • İşletme Alanı: Üretim Yönetimi, Yönetim Organizasyonu, Finans, Hukukun Temel Kavramları, Genel İktisat
  • Uluslararası İlişkiler Alanı: Uluslararası İlişkiler Politikası ve Teorisi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İktisat
  • Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
  • Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon ve tercüme)
   Alanlar itibarıyla;
   Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Ancak Yazılı Giriş Sınavı başarı oranı, ilan edilen kadronun dört katının altında olursa başarılı olan tüm adaylar Sözlü Giriş Sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır.
   Adaylar yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz haklarını kullanabilirler.
   YAZILI GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
   Yazılı sınav 25 Kasım 2017 Cumartesi günü 09.30 - 12.30 saatleri arasında Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatının bulunduğu yerleşkede yapılacaktır.
   Adaylar sınavda sınav giriş kartları ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
   SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI
   Sözlü sınav Ankara’da Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatının bulunduğu yerleşkede yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır.
   Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
   Sözlü sınavda, adaylar;
   a) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (30) ile Yabancı dil bilgisi, (20)
   b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10)
   c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10)
   ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10)
   d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10)
   e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10),
   yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
   VI. DEĞERLENDİRME
   Giriş Sınavı nihai başarı listesi, Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde adayların yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir ve adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulurlar. Sınav sonuçları açıklanırken; adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması durumunda ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
   Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla alanlar itibarıyla yedek liste de belirlenir.
   VII. NİHAİ SONUÇ VE ATAMA
   Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
   Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Giriş Sınavı Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Giriş Sınavı Kurulunca en fazla 7 gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir.
   Giriş sınavını kazananların Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.
   Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gereklidir. Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
   Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.
   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  Başvuru Tarihleri
  16 Ekim - 3 Kasım 2017
  Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesinin Yayımlanması
  17 Kasım 2017
  Yazılı Sınav Tarihi
  25 Kasım 2017
  Sözlü Sınav Tarihi
  Daha sonra ilan edilecektir.

  Ayrıntılı Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı
  Cenk YILMAZ : 0312 218 15 22
  Avrupa Birliği Bakanlığı
  Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cad • @paretowilfredo hocam selamlar. nerede var hocam bu ilan? Göremedim de ben... • @armindo Sadece bizde kardesim. Hafta ici gelecek ilan insallah. • @paretowilfredo eyvallah hocam süpersiniz 🙂 hayırlı uğurlu olsun, akmasa da damlar. • @paretowilfredo pareto bey ne yapıyorsunuz !?
  Şaka bi yana sağolun hocam.
  Yeni sayılırım ben de siz mit’te çalışıyordunuz değil mi? • kriterler de kritermiş maşallah. kpss yi neden yükseltmişler ki bu kadar ? sorması ayıp diğer uzman yardımcılarından maddi olanak açısından ne farkları var? • @pek12 hocam KPSS barajının bu tarz ilanlarda pek önemi yok.isterse 60 desin 3-5 kişilik ilanlarda minimum düşeceği 90.tse ilanı mesela 95 ile kapatmış • @siyasallı71 dilin etkisi olur hocam eleyicilik manasında. tse de dil koşulu yoktu ondan olabilir. bir de benim alana göre değişiyor hukukta mesela 28 kişinin dolması meseleyken uluslararası ilişkilerde öyle değil. üstüne bi de kpss 85 daha da kıvrandırıyor. ab uzmanlarının diğerleriyle maaşları aynı değil mi? • @pek12 maaş konusunda bir bilgim yok maalesef • Bütün merkez uzman yrd 4 bin tlnin azcık üzerinde alır.

 • P34'de kimin yds 80i var göremedigimiz icin basvurucaz, gelir gelmez şans bakalim. Kurumun yaptigi sinav hakkinda bilgisi olan var mi arkadaslar? Disisleri formatina yakin mi? • @titoizm Kurum 2011'deki yeni bakanlıkların kurulmasından önce 2010 sonunda "Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AB İşleri Uzman Yrd" sıfatıyla verdiği 100 kişilik alım ve ondan önceki alımla çok fazla personel almıştı. Bakanlık olduktan sonra 2013'te 3 kişilik hukuk mezunu alımı yaptı ve o zamandan beri alım yapmamıştı. Sorduğunuz sorunun cevabını bulabileceğinizi pek sanmıyorum. Kurumda çalışan biri ile iletişime geçerseniz o ayrı tabii... • @titoizm Osym keske brans bazinda sıralamaya bir de yds filtresi eklese. Cok zor bir sey olmasa gerek. • Lisans yaptığım zamanda bu kurumda staj yapmıştım. Orada çalışan bir uzmana kurum sınavında neler çıkabileceği hakkında sorduğumda AB Müktesebatından ayrı olarak Bakanlığın internet sitesindeki makalelere iyi çalışmamı bunların hem yazılı hemde sözlü mülakatta çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişti. Özellikle AB uyum süreci kapsamında değiştirilen kanunlar, hangi alanda nasıl bir reform yapılmış bunlar önemli. Bilginize. • @odtüsbky Haftaiçi uğrayıp bilgi edinmeye çalışacağım, gelişme olursa yazarım. • @armindo ekleyemez tam sonucu verecek şekilde hemen ancak tüm bilgileri alırsa bizden uygular, çünkü TOEFL/DALF ve YDS geçerlilik gibi etmenler farklı şekillerde uygulanarak sonuç çıkabilir. • @impressiveunit hocam bence toefl hariç yapilabilir duruyor baya. Yds sonuclari kendinde zaten Brans siralamasinin yanina yds için yıl (2013,2014,2015,..), dönem(ilkbahar/sonbahar) ve duzey (a,b,c,d) seklinde filtreler yapmak baya guzel sonuc verir bence. Bir tek e-yds'ler durumu karistirir. Onda da atiyorum kurum 2 senelik mi istiyor, filtreden 2015 sonbahar seçilsin ve o tarihten itibaren yapılan butun yds leri goz onune alsın. %100 sonuc vermez tabi ama %90-95 kestirebiliriz önümüzdekileri.
  Boyle yazinca olur gibi geldi, dur ben bunu bi bimer'e falan yazayim:) • @armindo Ben de yazacağım hocam. Yıl olmuş 2017, İnsanoğlu Mars'a koloni kuracak neredeyse, ÖSYM hala bizi uğraştırıyor. :))) • @titoizm yazalim vallahi yav, para veriyoruz o kadar. Yapsinlar:))


Log in to reply
 

Baskent Kariyer